Grafické studio

Provádíme tyto kompletní služby DTP studia:

Grafické návrhy, sazbu, zlom, sken, přípravu pro tisk. Produkce veškerých firemních tiskovin (letáky, brožury, výroční zprávy, produktové katalogy, manuály, neperiodické firemní časopisy, bulletiny, periodické tiskoviny apod.), tvorba podkladů pro plakáty různých velikostí, velkoplošné reklamy, billboardy, zajištění grafických návrhů a výroby firemní inzerce, prezentačních plnobarevných knih, adresářů apod.

Nedílnou součástí tiskových zakázek je dodávka jazykových korektur, odborně prováděných specialisty v české, dle požadavků i cizojazyčné verzi. Vyhovíme i častým požadavkům na zpracování lokalizací firemních tiskovin, jako např. materiálů zahraničních mateřských společností pro české prostředí. Součástí naší firemní strategie je pravidelná obnova hardwarového vybavení i nákup aktuálních verzí softwaru, což nám umožňuje vysokou produktivitu práce. Většinu možností špičkového DTP softwaru dokážeme díky mnohaletým zkušenostem profesionálně využít. Poslední fází výroby tiskovin „na klíč“ je zprostředkování ofsetového tisku vynikající kvality dosahované díky vysoce moderním strojům včetně konečného knihařského zpracování. Všechny realizované zakázky archivujeme pro možnost zpětného vyhledání a následného použití.