Poptávám:
Digitalizaci fotoarchivu
Fotografickou postprodukci
Grafické a DTP služby
Produkci autorské výstavy
Kalkulaci řešení fotoarchivu
Vydavatelskou činnost
Jméno: *
Firma:
Email: *
Váš telefon:
+420
Hledat
  Poptávka / zpráva *

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Galerijní digitalizace fotografie

  High-End digitalizace fotografie v galerijní kvalitě na skeneru Hasselblad Flextight X5 založeném na profesionální praxí prověřené technologii Imacon Flextight. Systém virtuálního válce se snímáním filmového materiálu reprodukční optikou Rodenstock. Skener zaznamenává maximum informací z filmu do digitálních dat a tím zachovává plnou hodnotu původního analogového originálu. Podpora 3F Flexible File Format.

  Precizní fotografická postprodukce

  Základem je špičková fotografická retuš. Následně provádíme kompletní barevné korekce, obrazové montáže a finální přípravu snímků pro ofsetový nebo velkoplošný tisk. Informujte se na podmínky.

  Produkce autorských výstav

  Realizujeme kompletní produkci autorských fotografických výstav "na klíč". Vaše analogové filmové podklady špičkově naskenujeme, precizně graficky připravíme, zajistíme vysoce kvalitní adjustaci a rámovaní fotografii, vyjednáme nejvýhodnější podmínky pronájmu galerijních prostor pro zahájení Vaší autorské výstavy.

  Full servis studio

  Realizujeme grafické návrhy, sazbu, zlom, copywriting, web design, přípravu pro tisk. Produkce veškerých firemních tiskovin (letáky, brožury, výroční zprávy, produktové katalogy, manuály, firemní časopisy, bulletiny, periodické tiskoviny apod.), profilové video apod. Studio profesionální fotografie - produkty, reprodukce, lidé.

  Malonákladový digitální tisk

  Realizujeme kontrolní profesionální nátisk fotografií technologií tekutého inkoustu ve formátu A4/A3 na 350g křídu. Prioritou je předávat k našim datům relevantní fyzický výstup bez ohledu na prezentační vybavení jednotlivých klientů a zadavatelů.

  Vydavatelství fotografických publikací

  Provozu­jeme kom­pletní vyda­va­tel­skou čin­nost autorských pro­jektů. Kom­pletní grafické a DTP zpra­cov­ání se špičkovým tech­nickým zázemím. Prefer­u­jeme celkovou real­izaci pro­jektu od zák­ladní myšlenky přes zpra­cov­ání a sazbu s indi­viduál­ním přís­tu­pem až po finální tisk a distribuci.