Příjem podkladů pro skenování

Všechny druhy fotografických filmů 
- negativ nebo pozitiv (Dia)

Kinofilm 35mm

jednotlivé snímky Dia vyndané z diarámečku, 

filmové pásy - 5 políček kinofilmu.


Jednotlivé snímky

35mm (kinofilm), 6x4.5cm, 6x6cm, 6x7cm, 6x8cm, 6x9cm, 

6x12cm, 6x17cm, 9x12cm, 4‘x5‘

Stav podkladů

Všechny filmy pro skenování musí být v rovném stavu 

a maximálně čisté. Nepřijímáme stočené filmy !!!

snim01

Od 1. 2. 2021 navyšujeme zálohování plných dat
všech zákazníků FVS ve formátu 3F RAW na 3 roky.