• High-End digitalizace fotografie v galerijní kvalitě

  pro fotografické archivy, sbírky a fondy.
 • Produkce a finální řešení tvorby autorských fotoarchivů

  Databáze digitalizátů, správa a maximalizace životnosti dat.
 • Preference nejsnazší přístupnosti digitalizace

  pro instituce s fotografickými fondy.
 • FVS je spolehlivý partner pro kompletní dodávky

  pracovišť pro správu a editaci digitalizovaných dat.
 • 25 let zkušeností se systémem Imacon Flextight

  Technologie s podporou RAW formátu 3F Flexible File Format.
 • Citlivá interpretace originálu dle autorského přístupu.

  Dlouholetá spolupráce s projekty významných autorských fotoarchivů.
 • Produkce fotografických výstav

  Kompletní produkce fotografických výstav "na klíč".
 • Precizní postprodukce pro knižní publikace

  Bohaté zkušenosti s precizní přípravou dat pro vydavatelství.
 • Precizní fotografická postprodukce

  Ruční fotografická retuš, barevné korekce, obrazové montáže a finální příprava k reprodukci.
 • Vydavatelství fotografických publikací

  Provozujeme kompletní vydavatelskou činnost autorských projektů.

High-End digitalizace fotografie v galerijní kvalitě na skeneru Hasselblad Flextight X5 založeném na profesionální praxí prověřené technologii Imacon Flextight. Systém virtuálního válce se snímáním filmového materiálu reprodukční optikou Rodenstock. Skener zaznamenává maximum informací z filmu do digitálních dat a tím zachovává plnou hodnotu původního analogového originálu. Podpora 3F Flexible File Format.

Základem je špičková fotografická retuš. Následně provádíme kompletní barevné korekce, obrazové montáže a finální přípravu snímků pro ofsetový nebo velkoplošný tisk. Informujte se na podmínky.

Realizujeme kompletní produkci fotografických výstav "na klíč". Vaše analogové filmové podklady špičkově naskenujeme, precizně graficky připravíme, zajistíme vysoce kvalitní adjustaci a rámovaní fotografii, vyjednáme nejvýhodnější podmínky pronájmu galerijních prostor pro zahájení vaší autorské výstavy.

Realizujeme grafické návrhy, sazbu, zlom, sken, přípravu pro tisk. Produkce veškerých firemních tiskovin (letáky, brožury, výroční zprávy, produktové katalogy, manuály, firemní časopisy, bulletiny, periodické tiskoviny apod.), profilové video apod. Studio profesionální fotografie - produkty, reprodukce, lidé

Realizujeme kontrolní profesionální nátisk fotografií technologií tekutého inkoustu ve formátu A4/A3 na 350g křídu. Prioritou je předávat k našim datům relevantní fyzický výstup bez ohledu na prezentační vybavení jednotlivých klientů a zadavatelů.

Provozu­jeme kom­pletní vyda­va­tel­skou čin­nost autorských pro­jektů. Kom­pletní grafické a DTP zpra­cov­ání se špičkovým tech­nickým zázemím.
Prefer­u­jeme celkovou real­izaci pro­jektu od zák­ladní myšlenky přes zpra­cov­ání a sazbu s indi­viduál­ním přís­tu­pem až po finální tisk a distribuci.